N.g.ã đ.a.u với 10 trường hợp vui chơi quá đà, vui thôi đừng vui quá!

36

Ai cũng sợ bị n.g.ã đ.a.u, nhưng những trường hợp dưới đây là do vui chơi quá đà hay bất cẩn mà nhận lấy “trái đắng”.

Chuẩn bị lao vào cửa k.í.n.h n.h.à người ta nè, ai bảo thử ga ở đây.

Đ.ư.ờ.n.g bộ không đi lại đi đường thủy thế này.

“Đã b.ả.o là bà đừng tập xe nữa rồi mà”

Ngã cú này đ.a.u đấy cậu bé.

Tấm ván trượt nhanh quá, c.ậ.u bé không kịp trở tay.

Chuẩn bị lao xuống ruộng nè.

Ai bảo vừa đi vừa ngủ.

Cứ lao xuống dốc là có vấn đề đấy nhé.

Chắc vừa đi vừa ngủ gật, nguy hiểm quá.

Vui thôi đừng vui quá