Hài hước

Hài hước

Xem mà cười rớt quai hàm với điệu nhảy này

Bạ n có tin có những điệu nhảy cười rớt quai hàm

Thanh N.I.Ê.N ôm cua cực ngầu, cảnh tượng xo.e ngay sau đó khiến người...

Có gấu như này thà đừng có còn hơn, chỉ những ai mê xe mới hiểu

Khi bạn muốn làm R.a.c.e.r nhưng bố mẹ lại bắt đi chăn lợn

Quả thực, khi có đam mê, người ta có thể làm được những thứ… không tưởng. Cưỡi ngựa hay cưỡi trâu bò là chuyện quá bình thường nhưng hai thanh niên đây cưỡi lợn, không phải cưỡi bình thường mà còn đua.

Cười đau cả ruột: Thánh nhiên kể chuyện lần đầu đi siêu xe mui...

Thánh lầy trở lại: Lần đầu đi siêu xe mui trần cảm giác thật khác lạ, xem mà cười đau cả ruột. Mời các bạn xem và chia sẻ bình luận bên dưới