Biếm họa đáng ngẫm về hiện thực cuộc sống, thế giới đang tốt đẹp hơn?

55

 Ai bắt ai?
Những bức tranh biếm họa của một số họa sĩ thể hiện quan điểm về thực tế ngày nay khiến người xem không khỏi giật mình suy ngẫm.

 iLove you, tình yêu với iPhone

iLove you, tình yêu với iPhone

 Hôm nay mình phải cười...

Hôm nay mình phải cười…

 Đừng để tiêu chuẩn của người khác định nghĩa con người bạn

Đừng để tiêu chuẩn của người khác định nghĩa con người bạn

 Ai bắt ai?

Ai bắt ai?

 Điều quý giá nhất

Điều quý giá nhất

 Cuộc sống thật của bạn có đẹp đẽ như những gì bạn phô ra trên mạng xã hội?

Cuộc sống thật của bạn có đẹp đẽ như những gì bạn phô ra trên mạng xã hội?

 Hệ thống cấp bậc trong tổ chức và

Hệ thống cấp bậc trong tổ chức và “văn hóa” đổ lỗi

 Khi bạn là người khác biệt

Khi bạn là người khác biệt

“Cellphone” là di động, nhưng “cell” là nhà tù

 Những thương vụ đầy âm mưu

Những thương vụ đầy âm mưu

 Ánh sáng le lói cuối đường hầm là ngày nghỉ cuối tuần

Ánh sáng le lói cuối đường hầm là ngày nghỉ cuối tuần

 Giờ nghỉ trưa trên cao ốc của công nhân thế kỷ 21

Giờ nghỉ trưa trên cao ốc của công nhân thế kỷ 21

 Tẩy não

Tẩy não

(Theo BS)